Szukaj:
ZSB


 
ZAWÓD – MURZARZ - TYNKARZ /  BRAN呕OWA SZKO艁A I STOPNIA
(do 2011 roku - zawód murarz)

Nauka w zawodzie trwa 3 lata i ko艅czy si臋 egzaminami potwierdzaj膮cymi kwalifikacje zawodowe takie jak:
  - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 Absolwenci kierunku – wykonuj膮 budowle z kamienia, ceg艂y, bloczków, pustaków itp. materia艂ów, wykonuj膮 konstrukcyjne i inne elementy budynków, a tak偶e prowadz膮 w tym zakresie prace remontowe, konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narz臋dzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materia艂ów (przeno艣niki ta艣mowe, pompy do zapraw, wyci膮gi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Kandydat ubiegaj膮cy si臋 o przyj臋cie do klasy pierwszej bran偶owej szko艂y I stopnia powienien posiada膰 za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza艅 zdrowotnych do kszta艂cenia w zawodzie.

W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokszta艂c膮cych uczniowie poznaj膮 nast臋puj膮ce przedmioty zawodowe:
  - dokumentacja techniczna,
  - budownictwo ogólne,
  - technologia murarstwa i tynkarstwa,
  - j臋zyk obcy zawodowy,
  - dzia艂alo艣膰 gospodarcza w budownictwie,
oraz zaj臋cia zawodowe praktyczne, realizowane w ramach kszta艂cenia zawodowego praktycznego.
Miejsce zaj臋膰 praktycznych zapewnia szko艂a

Mo偶liwe miejsca zatrudnienia:
  - firmy remontowe,
  - firmy budowlane,
  - firmy rozbiórkowe,
  - w firmie prywatnej,
  - dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek.

G艂ówne zadania i czynno艣ci dla zawodu murarz - tynkarz:
  - analizuje rysunki robocze i ustaluje na ich podstawie po艂o偶enia elementów murarskich w budynku,
  - przygotowuje zaprawy murarskie,
  - obs艂uguje maszyny budowlane stosowane w robotach murarskich,
  - wykonuje mury z ró偶nych materia艂ów,
  - wykonuje 艂uki i sklepienia,
  - osadza stolark臋 okienn膮 i drzwiow膮 oraz elementy 艣lusarki budowlanej,
  - uk艂ada izolacj臋 przeciwwilgociow膮 na wykonywanych 艣cianach, montuje izolacj臋 ciepln膮 i akustyczn膮 na 艣cianach lub wewn膮trz 艣cian,
  - wykonuje rozliczenia kosztów us艂ug,
  - wykonuje inne zadania, zwi膮zane z podanymi wy偶ej.
 
Poprzednie Zdj臋cie
Nast臋pne Zdj臋cie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo