Szukaj:
ZSB


 
   
 ZAWÓD -  MONTER SIECI i INSTALACJI SANITARNYCH 
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata.Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
W naszej szkole jest pracownia technologii sanitarnych wyposażona w pomoce dydaktyczne do nauki w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych. 
Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę
w Szkole Branżowej II stopnia.

Zainteresowanym, Szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych

 W trakcie nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych, takich jak:
-technologie instalacyjne,
-dokumentacja techniczna,
-podstawy budownictwa ogólnego,
-zajęcia praktyczne (praktyka zawodowa).

Czym zajmuje się monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych?
-montuje instalacje i urządzenia sanitarne, tj. montuje instalacje wodociągowe, wody ciepłej, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych.
-przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach
i kuchniach, kotłowniach,
-naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy,
-usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

Możliwe miejsca zatrudnienia:
-firmy budowlane,
-firmy wodociągowe,
-firmy gazowe,
-w firmie prywatnej,
-działalność na własny rachunek.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik, monter sieci) jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy, ma możliwości pracy za granicą.
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo