Szukaj:
ZSB


 
 
ZAWÓD – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / BRAN呕OWA SZKO艁A I STOPNIA

Nauka trwa 3 lata.
            Absolwenci kierunku - mechanicy pojazdów samochodowych - wykonuj膮 prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespo艂ów, kontroluj膮 stan techniczny zespo艂ów i uk艂adów oraz reguluj膮 i sprawdzaj膮 dzia艂anie pojazdu jako ca艂o艣ci za pomoc膮 urz膮dze艅 diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obs艂ugowo-naprawczych, z u偶yciem narz臋dzi 艣lusarskich i monterskich.
W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokszta艂c膮cych uczniowie poznaj膮 przedmioty zawodowe teoretyczne:
-przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych,
-konstrukcja pojazdów samochodowych,
-pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
-inne. 
oraz zaj臋cia zawodowe praktyczne, realizowane w ramach kszta艂cenia zawodowego praktycznego.
Zainteresowanym, Szko艂a wskazuje miejsce zaj臋膰 praktycznych. 

Mo偶liwe miejsca zatrudnienia:
-warsztaty samochodowe,
-stacje serwisowe,
-firmy transportowe,
-zak艂ady komunikacji publicznej,
-w firmie prywatnej,
-dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek.

Czym zajmuje si臋 mechanik pojazdów samochodowych?
-ustala przyczyny usterek i uszkodze艅 poszczególnych uk艂adów, zespo艂ów
i mechanizmów pojazdów samochodowych metodami diagnostycznymi,
-usuwa usterki w zespo艂ach i uk艂adach pojazdów samochodowych, mi臋dzy innymi: silnika, sprz臋g艂a, skrzyni biegów,
-przeprowadza weryfikacj臋 zu偶ytych cz臋艣ci i zespo艂ów,
-wykonuje rozliczenia kosztów us艂ug,
-wykonuje inne zadania, zwi膮zane z podanymi wy偶ej.
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo