Szukaj:
ZSB


 
ZAWÓD - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKO艃CZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
/
 
 BRAN呕OWA SZKO艁A I STOPNIA

(do 2011 roku - TECHNOLOG ROBÓT WYKO艃CZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE)

Nauka w zawodzie trwa 3 lata i ko艅czy si臋 egzaminem potwierdzaj膮cym kwalifikacje zawodowe:
- wykonywanie robót monta偶owych, ok艂adzinowych i wyko艅czeniowych.

Absolwenta kierunku monter zabudowy i robót wyko艅czeniowych w  budownictwie winno charakteryzowa膰 zdyscyplinowanie i odpowiedzialno艣膰, a tak偶e dok艂adno艣膰 przy wykonywaniu zadania, co jest podstaw膮 jako艣ci i trwa艂o艣ci wykonanej pracy. Powinno go cechowa膰 wyczucie proporcji, pi臋kna i estetyki, co ma wp艂yw na efekt ko艅cowy jego pracy. 

Kandydat ubiegaj膮cy si臋 o przyj臋cie do klasy pierwszej bran偶owej szko艂y I stopnia powienien posiada膰 za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza艅 zdrowotnych do kszta艂cenia w zawodzie.

W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokszta艂c膮cych uczniowie poznaj膮 nast臋puj膮ce przedmioty zawodowe:
  - dokumentacja techniczna,
  - budownictwo ogólne,
  - technologia systemów suchej zabudowy,
  - technologia robót malarsko-tapeciarskich,
  - technologia robót posadzkarsko-ok艂adzinowych,
  - j臋zyk obcy zawodowy,
  - podstawy dzia艂alo艣ci gospodarczej,
oraz zaj臋cia zawodowe praktyczne, realizowane w ramach kszta艂cenia zawodowego praktycznego.
Miejsce zaj臋膰 praktycznych zapewnia szko艂a 
 
Mo偶liwe miejsca zatrudnienia:
  -firmy remontowe lub wykonuj膮ce roboty wyko艅czeniowe,
  -przedsi臋biorstwa budowlane,
  -firmy rozbiórkowe,
  -w艂asna firma wykonuj膮ca roboty wyko艅czeniowe.

G艂ówne zadania i czynno艣ci dla zawodu monter zabudowy i robót wyko艅czeniowych w budownictwie:
  - montowanie systemów suchej zabudowy;
  - wykonywanie robót malarskich;
  - wykonywanie robót tapeciarskich;
  - wykonywanie robót posadzkarskich;
  - wykonywanie robót ok艂adzinowych.
  - inne, zwi膮zane z podanymi wy偶ej.

Uko艅czenie szko艂y w tym zawodzie daje du偶膮 mo偶liwo艣膰 samozatrudnienia.
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo