Szukaj:
ZSB


Dla młodzieży zainteresowanej budownictwem, ważna jest informacja, że w budownictwie łatwiej niż w innych branżach znaleźć będzie pracę.

1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.

Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

3) Pożądane cechy przyszłego kandydata:
- interesuje się architekturą,
- lubi oglądać programy telewizyjne dotyczące techniki,
- w dzieciństwie bawił się klockami, sklejał modele, majsterkował,
- jest pełen pomysłów,
- lubi zadania, które wymagają zaangażowania.

4) Dodatkowe informacje:
Technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów
z kwalifikacji zawodoweych
dających możliwość uzyskania tytułu technika budownictwa.

Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnego budownictwa, nabywają umiejętności wykonywania dokumentacji budowlanej oraz przygotowują się zarówno
do kontynuacji nauki w szkołach wyższych jak i do uczestniczenia zawodowo w procesie budowlanym.

Uczeń zdobywa praktykę w kreśleniu sposobem tradycyjnym jak i z wykorzystaniem komputera. Poznaje cały cykl wykonywania dokumentacji budowlanej oraz samej budowy, co daje możliwość zatrudnienia zarówno przy opracowywaniu projektów jak i w przedsiębiorstwach budowlanych, zajmujących się wytwarzaniem materiałów budowlanych czy organizacją budowy. Nabywa umiejętności wykonywania kosztorysów, obliczeń konstrukcyjnych oraz opracowań graficznych dokumentacji.

5) Przedmioty zawodowe realizowane w czasie 4 lat nauki:
budownictwo ogóle, materiały budowlane, dokumentacja techniczna, konstrukcje budowlane, organizacja robót budowlanych, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa, język obcy zawodowy, przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym, np. pracownia organizacji robót budowlanych i in.,  praktyka zawodowa.


W trakcie nauki w technikum można zdobyć trzy kwalifikacje:
- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej .

6) Kontynuacja nauki:
- uczelnie techniczne: Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska i in.
- uniwersytety: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
- inne uczelnie:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

-kursy dające dodatkowe uprawnienia: kosztorysowania, projektowania w programach komputerowych (AutoCAD).

7) Zawody pokrewne:
technik geodeta, technik architektury krajobrazu.

8) O zawodzie i branży budowlanej możesz poczytać w Internecie:
- świat budownictwa
- portal budownictwa

9) 
Możliwości zatrudnienia:
-
Przedsiębiorstwa budowlane
-
Pracownie konserwacji zabytków
-
Spółdzielnie mieszkaniowe
-
Urzędy miast i gmin
-
Urzędy wojewódzkie
-
Biura projektów
-
Instytuty naukowo-badawcze
-
Wytwórnie materiałów budowlanych
-
Hurtownie materiałów i maszyn budowlanych
-
Administracje budynków i firmy zarządzające nieruchomościami
-
Własna działalność gospodarcza

 

 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo