Szukaj:
ZSB


W ostatnim czasie w Polsce zauważamy dość intensywny rozwój hotelarstwa. tak więc w naszej szkole dajemy możliwość zdobywania zawodu z przyszłością, a później znalezienie ciekawej pracy. Szkoła zapewnia ciekawe praktyki w dobrych hotelach, co później umożliwia pracę w Polsce i zagranicą.
To tylko o rok więcej niż w liceum ogólnokształcącym, a otrzymujecie zawód i maturę. Jeśli sprawdzicie się w tym zawodzie, to macie dużą szansę na pracę w nawet bez studiów. Obecnie hotelarstwo jest atrakcyjnym kierunkiem i dość łatwo o prace w tej branży.
Według prognoz gospodarczych hotelarstwo będzie w najbliższym czasie przeżywać rozkwit, więc... za 4 lata, gdy będziecie już absolwentami bez trudu znajdziecie pracę.


1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.

Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

3) Pożądane cechy przyszłego kandydata:
- chce uczyć się języków obcych,
- pragnie pogłębiać znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
- szybko nawiązuje kontakty z innymi ludźmi,
- jest pełen pomysłów,
- lubi zadania, które wymagają zaangażowania.

4) Dodatkowe informacje:
Technikum przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dającego możliwość uzyskania tytułu technika hotelarstwa. Daje średnie wykształcenie techniczne w najbardziej dominującej dziedzinie gospodarki jaką jest hotelarstwo i turystyka.

W trakcie nauki w technikum można zdobyć dwie kwalifikacje:
- Planowanie i realizacja usług w recepcji,
- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 


Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową, współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie
o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.

5) Przedmioty zawodowe realizowane w czasie 4 lat nauki:
podstawy hotelarstwa, działalność recepcji, obsługa konsumenta, usługi dodatkowe w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język angielski zawodowy; zajęcia realizowane w kształceniu praktycznym: pracownia
obsługi informatycznej, praktyka zawodowa i in.

6) Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak:
- zakłady hotelarskie,
- ośrodki wczasowo-wypoczynkowe,
- zakłady uzdrowiskowe,
- firmy cateringowe,
- pensjonaty, d
omy wczasowe,
- zajazdy, motele
- schroniska,
- kwatery prywatne.

- biura podróży, agencje turystyczne
- fundacje i stowarzyszenia


Może być on również zatrudniony w organach samorządowych zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

7) Kontynuacja nauki:
- uczelnie państwowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu i in.
- szkoły niepaństwowe: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i in.
- kursy dające dodatkowe uprawnienia: kurs pilotów wycieczek, kurs przewodników tyrystycznych.

8) Zawody pokrewne:
technik żywienia i usług gastronomicznych.

9) O zawodzie i branży hotelarsko-turystycznej możesz poczytać w Internecie:
- serwis dla organizatora usług hotelarskich
- świat hotelarzy

 
 
   
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo