Szukaj:
ZSBZAWÓD – MECHANIK MOTOCYKLOWY
BRAN呕OWA SZKO艁A I STOPNIA

Nauka zawodu trwa 3 lata

Czym zajmuje si臋 mechanik motocyklowy?

Mechanik motocyklowy wykonuje prace KONSERWACYJNE i NAPRAWCZE pojazdów jedno艣ladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespo艂ów. Kontroluje stan technicznych zespo艂ów i uk艂adów oraz reguluje i sprawdza dzia艂anie pojazdu jako ca艂o艣ci za pomoc膮 urz膮dze艅 diagnostycznych, na uniwersalnych lub specjalizowanych stanowiskach obs艂ugowo-naprawczych, z u偶yciem narz臋dzi 艣lusarskich i monterskich.
Kandydaci do nauki na tym kierunku powinny posiada膰 uzdolnienia techniczne, sprawno艣膰 manualn膮, dobry s艂uch i wydolno艣膰 fizyczn膮, a tak偶e cierpliwo艣膰, spostrzegawczo艣膰 i konsekwencj臋 w realizacji zada艅.

W klasie realizowane s膮 zaj臋cia ogólnokszta艂c膮ce (np. matematyka, j臋zyk polski, geografia, historia, informatyka) oraz 
Przedmioty teoretyczne zawodowe: 
·                      Bezpiecze艅stwo pracy
·                      Technologia mechaniczna
·                      Przepisy ruchu drogowego
·                      Budowa pojazdów motocyklowych
·                      Wyposa偶enie elektryczne pojazdów motocyklowych
·                      Diagnostyka i naprawa pojazdów motocyklowych
·                      Konstrukcja maszyn
·                      Organizacja i zarz膮dzanie przedsi臋biorstwem
·                      J臋zyk obcy zawodowy
Kszta艂cenie praktyczne: 
 ·                     pracownia motocyklowa
lub zaj臋cia praktyczne w zak艂adzie pracy. 
Zainteresowanym Szko艂a wskazuje miejsce zaj臋膰 praktycznych.

Dodatkowe informacje:
        
UMIEJ臉TNO艢CI, które tylko w ZSBiKZ nab臋dziesz w ramach SPECJALIZACJI: 
Absolwent b臋dzie posiada艂 umiej臋tno艣ci:
·         diagnozowanie motocykli,
·         obs艂uga motocykli, u偶ytkowanie motocykli,
·         naprawa motocykli,
·         Uczniowie maj膮 mo偶liwo艣膰 wzi臋cia udzia艂u w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+

Mo偶liwo艣ci zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
 ·         w stacjach obs艂ugi i kontroli motocykli,
·         w przedsi臋biorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
·         w salonach sprzeda偶y motocykli lub cz臋艣ci motocyklowych,
·         w przedsi臋biorstwach 艣wiadcz膮cych us艂ugi transportowe,
·         w przedsi臋biorstwach doradztwa technicznego dotycz膮cego motoryzacji,
·         w przedsi臋biorstwach zajmuj膮cych si臋 likwidacj膮 i  recyklingiem motocykli,
·         prowadzenie w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
 
Kwalifikacje w zawodzie — egzaminy zawodowe
·         Diagnozowanie i naprawa motocykli .

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo