Szukaj:
ZSBZAWÓD – BETONIARZ-ZBROJARZ / BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka zawodu trwa 3 lata

Czym zajmuje się betoniarz-zbrojarz?

Do głównych zadań wykonywanych przez betoniarzy zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni 
i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.
Betoniarz zbrojarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali, lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 
 
W klasie realizowane są zajęcia ogólnokształcące (np. matematyka, język polski, geografia, historia, informatyka) oraz 
Przedmioty teoretyczne zawodowe: 
- budownictwo ogólne,
- dokumentacja techniczna,
- technologia zbrojarsko-betoniarska,
- język obcy zawodowy,
- działalność gospodarcza w budownictwie.

Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. 
Zainteresowanym Szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych.

Dodatkowe informacje:
        
UMIEJĘTNOŚCI, które tylko w ZSBiKZ nabędziesz w ramach kierunku: 
- przygotowywanie i montowanie zbrojeń,
- przygotowywanie, układanie,  zagęszczanie i pielęgnowanie mieszanki betonowej, 
- wykonywanie  elementóe betonowych i żelbetowych, wykonywanie prac betonowych
i żelbetowych w drogownictwie, robotach mostowych, melioracyjnych,
- posługiwanie się wytycznymi dotyczącymi oceniania i jakości odbioru budowlanych robót betoniarsko-zbrojarskich.

Uczniowie mają możliwość udziału w praktykach zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
- firmy budowlane, montażowe, produkcyjne,
- prowadzenie własnej działalności w branży budowlanej,
- wytwórnie prefabrykatów betonowych,
- inna działalność gospodarcza w budownictwie.
 
Kwalifikacje w zawodzie — egzaminy zawodowe
·         Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
 

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo