Szukaj:
ZSB


Samorząd Uczniowski

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodnicząca: Patycja Walczak (3 TH)
Zastępca: Weronika Janiak (3 TL)
Skarbnik: Aleksandra Wojakowska (3 TH)
Sekretarz: Mateusz Włodarek (3 TA)

Młodzieżowa Rada Miasta Konina: Grzegorz Wielgosik (2 TB)

W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą:

Chorąży: Dominik Czubiński (4 TŻg)
Asysta: Aleksandra Wojakowska (3 TH), Patrycja Walczak (3 TH).

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Pani Anna Bednarska
Pani Katarzyna Chlebowska
Pani Agnieszka Łukomska

Osoby wspierające pracę Samorządu Uczniowskiego:

Pani Małgorzata Kotleszka
Pan Tomasz Woźniak
Pan Błażej Malanowski

 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo