Szukaj:
ZSBUwaga!


Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 
oraz ich młodszych kolegów ze szkół podstawowych i gimnazjów
do udziału w konkursie:

Poezja w zielniku – nasze drzewa”

 Organizator konkursu:

Biblioteka oraz Technikum Architektury Krajobrazu 
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Patronat konkursu:

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Koninie oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie

Osoby przeprowadzające konkurs
Ewa Lewandowska, Maria Sobczak, Małgorzata Werhun-Popiołek.

Cele konkursu:

Promowanie czytelnictwa.
Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji.
Poznawanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
Rozpoznawanie roślin (w tym drzew lasów subregionu konińskiego).

 
 
Regulamin i karta zgłoszenia - w załączniku
 


Poniżej strony zielnika Elizy Orzeszkowej  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo