Szukaj:
ZSB


Wakacyjny staż
 
W związku z realizacją Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów konińskich uczelni został zorganizowany konkurs, w którym nagrodą jest odbycie płatnego stażu w konińskich firmach.
 
Konkurs składał się z trzech etapów:
·         pierwszy etap – wyłonienie uczniów, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego lub wyróżniają się aktywnością na rzecz szkoły i miasta – 3 uczniów;
 
·         drugi etap - przygotowanie przez uczniów wyłonionych w pierwszym etapie dokumentów aplikacyjnych (napisanie CV i listu motywacyjnego);
Wybrano dwie osoby: Julitę Semrau – II TA, Annę Sylwestrzak – III TGd
 
·         trzeci etap (w Urzędzie Miejskim) – przeprowadzenie przez Komisję Konkursową indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami wyłonionymi w drugim etapie.
 
 
Julita i Ania doskonale zaprezentowały się podczas rozmowy z komisją, odbędą płatny, wakacyjny miesięczny staż w wybranych konińskich firmach.
 
Uczennice w trakcie przygotowań do konkursu wspierały: p. Katarzyna Brzozowicz-Mijalska i p. Monika Sekura
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo