Szukaj:
ZSB


 W dniu 15.09. 2017 r. w naszej szkole odbyła się coroczna akcja Sprzątania Świata.

"Nie ma śmieci są surowce" – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja. Celem akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako "śmieci" i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 r. standardu selektywnej zbiórki. Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los naszej planety. Pomaga w kształtowaniu postaw, które w przyszłości powinny stać się stylem naszego żyć.
W akcji wzięły udział pierwsze klasy (I BK, I BMR, I BMŚ, I Tb, I TGA, I TLH, I TL, I TŻG, IV TA) oraz nauczyciele: p. A. Gielniak, p. M. Hatłas, p. A. Kantorska, p. J. Lewandowska, p. L. Łukasik, p. M. Musiałkiewicz, ks. M. Olejniczak , p. J. Patrzykąt, p. K. Sacha, p. M. Sobczak, p. A. Wawrzyniak, p. M. Werhun-Popiołek . Posprzątano teren szkolny, za szkołą nad Wartą, sad miejski oraz odcinek wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Udało się nam uzbierać 30 dużych worków pełnych śmieci.
 
Sprzątanie Świata 2017
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo