Szukaj:
ZSB


Szkolenie w ramach kampanii "Drugie życie".
 
Uczniowie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie uczestniczyli w szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w ramach Kampanii ,, Drugie życie”.          
Celem Kampanii  jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania  narządów.  Wielu chorych umiera zanim pojawi się dla nich zdrowy narząd.  Przeszczep narządu umożliwiłby im normalne życie: mogliby uczyć się, pracować, zakładać rodziny, podróżować,  realizować swoje marzenia.
Popularyzowanie idei transplantacji ma spowodować wzrost świadomości wśród młodzieży, która następnie może ,, zarażać”  tą ideą inne osoby.
 
 Grupa składająca się z 6 osób z klas: II TŻA, III TA oraz IV TŻG pod opieką
p. Kantorskiej uczestniczyła w  szkoleniu dotyczącym  transplantacji organów ,które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
 Po przyjeździe do Poznania uczniowie ubrani w koszulki Kampanii wyruszyli,  na Stary Rynek, rozdawać  oświadczenia woli, które są świadomą deklaracją przekazania  swoich narządów po śmierci do przeszczepu. Ten niepozorny dokument daje szansę ratowania życia osobom chorym, potrzebującym nowego, zdrowego narządu.
W trakcie szkolenia, które odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego,   uczniowie zostali zapoznani przez lekarzy transplantologów oraz prawnika z tajnikami  medycznych i prawnych aspektów przeszczepiania narządów. Mieli możliwość  wysłuchania prawdziwych, poruszających  historii opowiedzianych przez osoby po przeszczepieniu organu.
Kampania DRUGIE ŻYCIE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo