Szukaj:
ZSB


GŁOSZENIE 
O NABORZE NA ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 
w ramach Programu ERASMUS+

DO NIEMIEC i WIELKIEJ BRYTANII

 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza nabór uczniów na czterotygodniowe staże zawodowe w Lipsku (Niemcy) i Plymouth (Wielka Brytania), które odbędą się w ramach projektu „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB” 2016-1-PL01-KA102-025608, realizowanego w Programie Erasmus+. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w dniu składania dokumentacji rekrutacyjnej i planowanego wyjazdu są uczniami ZSBiKZ.
 
Planowany termin stażu

1. Niemcy - termin  - sierpień - wrzesień 2018
1. Wielka Brytania - termin  - sierpień - wrzesień 2018
 
Chętni uczniowie wypełniają dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
1. Formularz aplikacyjny
2. Formularz listu motywacyjnego
 
Obowiązujące wzory dokumentów w załączeniu.

Dokumenty należy złożyć w bibliotece szkolnej lub SZOK od 15 do 30 stycznia 2018 r. do godz.15.00. 
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się dnia 31 stycznia 2018, godz. 15.30. Ogłoszenie wyników (wstępna lista kandydatów) na stronie internetowej Szkoły w dziale INFORMACJE – 04 lutego do godz.16.00. Uwaga zmiana terminu ogłoszenia - ogłoszenie wyników ukaże się 06.02.2018 r. do godz. 16.00.
Nabór uczestników odbędzie się na podstawie Kryteriów naboru  (w załączeniu). Zakwalifikowani zostają uczniowie z największą liczbą punktów. W przypadku równej ilości punktów decydują kryteria dodatkowe – osoby o niskich dochodach i/lub pochodzące ze wsi. Możliwa jest również dodatkowa rozmowa klasyfikacyjna, która odbędzie się 04 lutego, godz. 10.00.
 
INFORMACJI UDZIELA:
MARIA SOBCZAK (BIBLIOTEKA)
KATARZYNA BRZOZOWICZ-MIJALSKA (SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery)

 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo