Szukaj:
ZSB


Wycieczka uczniów technikum architektury krajobrazu do Poznania

W dniu 15 grudnia uczniowie technikum architektury krajobrazu wzi臋li udzia艂 w warsztatach i wyk艂adach przeprowadzonych przez pracowników Wydzia艂u Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tematyka spotka艅 obejmowa艂a: ochron臋 starych odmian drzew owocowych, projektowanie systemów zieleni miasta Poznania, metody wprowadzania zieleni w terenach silnie zurbanizowanych, metody okulizacji i szczepienia drzew.

W ten sposób Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego nawi膮za艂 wspó艂prac臋 z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
Wycieczka do Poznania
Wycieczka do Poznania
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo