Szukaj:
ZSB


PODSUMOWANIE TYGODNIA BUDOWNICTWA

W miniony pi膮tek w naszej szkole odby艂 si臋 mi臋dzyszkolny konkurs „BHP PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH” zorganizowany pod patronatem Pa艅stwowej Inspekcji Pracy, który by艂 zwie艅czeniem trwaj膮cego TYGODNIA BUDOWNICTWA. W szranki rywalizacji stan臋艂y trzy zespo艂y:
- Zespó艂 Szkó艂 Rolniczych Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Kaczkach 艢rednich w sk艂adzie: Dominika Ciechanowska, Aleksandra Bodlak, Mateusz 呕o艂膮dkiewicz.
- Centrum Kszta艂cenia zawodowego i ustawicznego w Strza艂kowie w sk艂adzie: Wiktor Kieliszak, Marcin Nowak, Marcin Szymkiewicz.
- Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego w Koninie czyli my 馃槉 w sk艂adzie: 呕aneta Glapa, Dawid Walczak, Mi艂osz Rusin.
Konkurs by艂 bardzo emocjonuj膮cy. Najlepsi okazali si臋 uczniowie ze Strza艂kowa, drugie miejsce przypad艂o nam,  natomiast trzecie miejsce zaj臋艂a dru偶yna z Kaczek 艢rednich. Fundatorem nagród
w konkursie by艂a Pa艅stwowa Inspekcja Pracy. Nad prawid艂owym przebiegiem konkursu czuwa艂o jury konkursu w sk艂adzie:
  • mgr in偶. Beata Spisacka – wicedyrektor Zespo艂u Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego,
  • mgr Zbigniew Stankowski – Starszy Inspektor Pracy – specjalista,
  •  mgr in偶. Maria 艢widerska – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych.
 Po zmaganiach konkursowych przysz艂a chwila na „ma艂e co nie co”, przy którym obs艂ug臋 zapewnili nam ch艂opcy z 3 T呕G, którym pi臋knie dzi臋kujemy.
 
 
Opracowanie: Iwona Michalska
Poprzednie Zdj臋cie
Nast臋pne Zdj臋cie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo