Szukaj:
ZSB


Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie
zaprasza do udzia艂u w konkursie 

 
„Zielnik  literacki – 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEG艁O艢CI"


Wzorem lat bieg艂ych, dla wszystkich zainteresowanych, organizujemy konkurs na zielnik literacki
Prace konkursowe prosimy przekazywac do biblioteki szkolej do 09.11.2018,
szczegó艂y  kokurs w za艂aczniku


  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo