Szukaj:
ZSB


Warto wiedzieć więcej o rynku pracy i o ubezpieczeniach społecznych.
 
W naszej szkole realizujemy wiele działań kształtujących postawy przedsiębiorcze. Pragniemy jak najlepiej przygotować uczniów do wymogów współczesnego rynku pracy. Bardzo ważne jest by uczeń po skończeniu nauki potrafił poruszać się na krajowym oraz europejskim rynku pracy,  z uwzględnieniem zmienności i konkurencyjności tego rynku. Młode pokolenie nie powinno wchodzić w dorosłe życie bez choćby elementarnej wiedzy o ubezpieczeniach, z którymi się zetknie, gdy będzie już pracować czy prowadzić działalność gospodarczą. Istotnym jest, aby uczeń, przyszły ubezpieczony, wiedział jakie są podstawy obowiązującego dziś systemu ubezpieczeń społecznych; jakie są obowiązki uczestników tego systemu; jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym.
W tym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do dwóch nowych olimpiad. Chętni uczniowie z klas: I TB, I TH, I TŻA, II TB, II TLH, II TL, II TGA i II TŻG wzięli udział w  VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz w V edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
W pierwszej olimpiadzie do II etapu awansowało 8 uczennic. Niestety nie udało im się dostać do finału. W drugiej olimpiadzie najwyższe wyniki otrzymały: Julita Klichowska i Patrycja Jankowiak  z klasy 1 TH oraz Julia Paprocka
z klasy 1 TŻA. Czekamy na informację o kwalifikacji zespołu do II etapu.
Młodzież przygotowywały do olimpiad i przeprowadziły „Lekcje z ZUS” p. Monika Sekura i p. Katarzyna Brzozowicz - Mijalska.
Opracowała:K. Brzozowicz - Mijalska
Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo