Szukaj:
ZSB


Prezes Rady Ministrów przyznał Stypendium na rok szkolny 2018/2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W tym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 302 uczniów z wielkopolskich szkół
. Jednym ze stypendystów jest Mateusz Jagodziński uczeń IV klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie . Mateusz uzyskał w roku szkolnym 2017/2018 średnią 5,5 i jest laureatem ogólnopolskiej XLII Olimpiady Wiedzy Umiejętności Rolniczych w bloku Gastronomia.

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z regionu konińskiego odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie 12 grudnia 2018 r.
 

 


Mateusz stypendystą Prezesa Rady Ministrów
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo