Szukaj:
ZSB


„Zielona architektura – ogrody na dachach i ścianach”
 
         Zadaniem innowacji jest przekazanie wiedzy na temat sposobów wspierania rozwoju bioróżnorodności,
a w szczególności na temat zielonych dachów i ścian jako nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie. Priorytetem jest pokazanie najlepszych przykładów połączenia roślinności z architekturą wraz z technologią ich wykonania.
 
          Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do prowadzenia planowanych działań innowacyjnych. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pracownie, a przedstawiona innowacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
 
          Realizacja innowacji pozwoli uczniom nabyć dodatkowe kwalifikacje o nowatorskim charakterze, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.
 
          Projekt realizowany będzie w wymiarze 30 godzin w klasie trzeciej technikum  architektury krajobrazu
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo