Szukaj:
ZSB


„Budownictwo energooszczędne”
 
         Innowacja realizowana jest w blokach tematycznych: „Zasady projektowania budownictwa energooszczędnego”,  „ Energooszczędne materiały i technologie”,  „Instalacje dla budownictwa energooszczędnego”.
  
         Celem jest wzbudzenie zainteresowania budownictwem zrównoważonym, dbałością o środowisko naturalne oraz racjonalnym gospodarowaniem surowcami w całym cyklu budowlanym. Treści innowacji promują taką działalność, która szanuje  środowisko, oszczędza surowce i zwraca uwagę na harmonijne usytuowanie budynków.
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo