Szukaj:
ZSB


„Inspiracje do projektowania kompozycji florystycznych
 
         Oferta innowacji pedagogicznej jest form膮 odpowiedzi na intensywny rozwój rynku us艂ug florystycznych, którego konsekwencj膮 jest zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Profesjonalni flory艣ci s膮 zatem osobami poszukiwanymi w ka偶dej kwiaciarni czy firmie organizuj膮cej wystrój na przyj臋cia.
 
         Zadaniem innowacji pedagogicznej jest przekazanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiej臋tno艣ci uczniom, którzy chcieliby rozwija膰 si臋 w tym kierunku. Jej realizacja umo偶liwi zdobycie przez uczniów dodatkowych umiej臋tno艣ci i kompetencji oraz wiedzy z zakresu prowadzenia w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej w postaci kwiaciarni, co niew膮tpliwie zwi臋kszy ich szans臋 na rynku pracy.
 
         Projekt realizowany b臋dzie w wymiarze 60 godzin w danym roku szkolnym, raz w miesi膮cu po 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II technikum w ramach przedmiotu: pracownia uprawy i ochrony ro艣lin ozdobnych oraz 5 godzin rocznie  w ramach przedmiotu: prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w klasie III w zawodzie technik architektury krajobrazu.
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo