Szukaj:
ZSB


Być przedsiębiorcą”.

W związku z realizacją Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016 w listopadzie, w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono Kampanię informacyjno – promocyjną pt. „Być przedsiębiorcą”.
Kampania miała na celu przedstawienie atutów bycia przedsiębiorcą oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Szkolnymi koordynatorami kampanii były Pani Monika Sekura i Pani Katarzyna Brzozowicz - Mijalska.
 
16 listopada grupa osiemnastu naszych uczniów z klas technikum „oddelegowana” została na warsztaty do Urzędu Miasta. Ćwiczenia z zakresu przedsiębiorczości prowadzone były przez doświadczonych dydaktyków ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Zajęcia dotyczyły trzech obszarów związanych z przedsiębiorczością. Pierwszy z nich to blaski i cienie prowadzenia własnej firmy, drugi to budowanie wizerunku firmy, a trzeci dotyczył zagadnień psychologicznych związanych ze stylem pracy. Były to bardzo ciekawe zajęcia, uczniowie ocenili je bardzo pozytywnie zwracając uwagę na profesjonalizm i pasję obu szkolących oraz ciekawą formę spotkania. Najwięcej emocji budził test psychologiczny, który niejednej osobie uświadomił motywy jej podejścia do różnych zadań życiowych.
 
18 listopada w Urzędzie Miasta odbył się Międzyszkolny Konkurs z wiedzy o przedsiębiorczości.
Zespół Szkół Budowlanych reprezentowały: Majorek Diana z klasy III TH, Krysińska Joanna z klasy  III TGd oraz Olczyk Natalia z II TB. Konkurs miał formę nowoczesnego quizu. Wykorzystano grę dydaktyczną Headmaster – innowacyjne narzędzie, służące wspomaganiu nauki przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Pytania w grze przedstawiono w atrakcyjnej formie audiowizualnej,         z uwzględnieniem multimediów (filmy, krótkie prezentacje wideo). Formuła gry oparta jest na znanym programie „Milionerzy”, uczennice odpowiadały na pytania, a w razie wątpliwości mogły skorzystać z opcji podpowiedzi: 50/50, telefon do przyjaciela oraz pytanie do publiczności.
 
19 listopada w Konińskim Domu Kultury 50-osobowa grupa uczniów z klas: I TA, I TŻG, II TB, II TGd, III TGd, III TH, III TŻG oraz III ZMp uczestniczyła w happeningu promującym przedsiębiorczość.
Podczas imprezy nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z wiedzy o przedsiębiorczości, wręczono atrakcyjne nagrody. Na scenie KDK zagrał i zaśpiewał zespół JAMAL. Wszyscy bawili się świetnie, imprezę z pewnością można zaliczyć do udanych!
Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo