Szukaj:
ZSB


Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa finansów z Bankiem PKO BP

                 W ramach kontynuacji działań związanych z ogólnopolską kampanią społeczną "Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz" w tym tygodniu klasy trzecie technikum uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Banku PKO BP, podczas których młodzież dowiaduje się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z podpisywaniem umów, które pociągają za sobą konsekwencje finansowe tj. umowy o świadczenia usług telekomunikacyjnych, czy umowy związane z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. Kolejnym ważnym elementem spotkań jest zwrócenie uwagi na nowoczesne rodzaje przestępstw, które zagrażają naszym finansom takich jak: kradzież tożsamości w celu wyłudzenia lub kradzieży środków finansowych, phishing - który polega na tworzeniu fałszywych wiadomości e-mail i witryn WWW o identycznym wyglądzie jak serwisy internetowe znanych firm, aby skłonić klientów tych firm do podania swoich danych osobowych, numeru karty kredytowej lub informacji o elektronicznym rachunku bankowym – kodów i haseł potrzebnych do zalogowania i autoryzacji transakcji, a także skimming – przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza w celu wytworzenia kopii i wykonywania nieuprawnionych płatności za towary i usługi lub wypłat z bankomatów. Młodzież podczas tych spotkań dowiaduje się jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać aby umilknąć ryzyka utraty środków finansowych w wyniku w/w przestępstw. Uczniowie poznają także produkty bankowe przeznaczone dla ich grupy wiekowej.
Chcielibyśmy podziękować dyrekcji oraz przedstawicielom Banku PKO BP za włączenie się w naszą akcję oraz za przekazanie materiałów promocyjnych na nagrody dla zwycięzców konkursu "Jak bezpiecznie inwestować."
 
Katarzyna Brzozowicz - Mijalska
Małgorzata Powidzka
Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo