Szukaj:
ZSB


Informacje dla rodziców

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA i KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
                         im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 
                                    w roku szkolnym 2017/2018


Semestr 1

KONSULTACJE, ZEBRANIA:

07.09.2017r.(CZ) - 16,30 >> Zebrania wychowów z rodzicami klas 

25.10.2017r. (ŚR)    16,30 >> konsultacje z rodzicami (I)
14.12.2017r. (CZ)    16,30 >> konsultacje z rodzicami (II)


15.01.2018r.(PN) – 8,00 >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 1-3T / ZSZ / SB
16 – 19.01.2018r.  >> zapoznanie rodziców z ocenami semestralnymi


EGZAMIN ZAWODOWY

do 09.09.2017r. – złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego (styczeń – luty 2018r.) – kwalifikacja R.22, B.36, B.30, T.15, T.12, A.32 oraz „poprawkowicze” zgodnie z odrębnym harmonogramem
10.01.2018r. (Śr) – „nowy egzamin” część praktyczna – dokumentacja >> R.22, B.36, B.30, T.15, T.12, A.32
11.01.2018r. (CZ) – „nowy egzamin” część pisemna >> R.22, B.36, B.30, T.15, T.12, A.32
do 02.02.2018r. >> złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego (czerwiec - lipiec 2018r.)

EGZAMIN MATURALNY

do 29.09.2017r. >> złożenie wstępnych deklaracji maturalnych


POZOSTAŁE TERMINY 

do 28.11.2017r. (WT) >> wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T, w tym ocen z zachowania
do 12.12.2017r. (WT) >> wystawienie wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T
14.12.2017r. (CZ) – 15,30 >> zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 4T
15.12.2017r. (PT) >> zakończenie I semestru dla klas 4T / minęło 15 tygodni nauki

do 15.12.2017r. (PT) >> wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych, w tym ocen z zachowania

12.01.2018r.(PT) >> zakończenie I semestru dla klas 1-3T / SB

ŚWIĘTA, FERIE - TERMINY

24.10.2017r. (WT) >>  obchody Dnia Patrona ZSBiKZ połączone ze ślubowaniem klas 1
22.12.2017 (PT) >> JASEŁKA / spotkania klas z wychowawcami
23.12.2017r. – 01.01.2018r.  >>  zimowa przerwa świąteczna
12.02 – 25.02.2018r. >> ferie zimowe

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1.     13.10.2017/T/BS (PT)
2.     30.10.2017/T/BS (PN)
3.     31.10.2017/T/BS (WT)
4.     30.04.2018 /T/BS (PN)
5.     02.05.2018 /T/BS (ŚR)
6.     04.05.2018/T (PT)
7.     07.05.2018 /T (PN)
8.     08.05.2018 /T (WT)
9.     01.06.2018 /T/ZSZ/BS (PT)
10.   19.06.2018 /T (WT)

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo