Szukaj:
ZSB


Informacje o kierunkach kształcenia

Oferta kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
Kierunki kształcenia w technikum
Zawód Kwalifikacje Praca na stanowisku Miejsce pracy  
Cykl kształcenia
314202 Technik architektury krajobrazu R.21 Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślin obiektów architektury krajobrazu
kierunek umożliwia uzyskanie uprawnień
 rolniczych
Florysta
Pracownik terenów zieleni
Stanowisko kierownicze
- Kwiaciarnia
- Warsztat artystyczny
- Przedsiębiorstwa obsługujące tereny zielone
 
 
 
 
4 lata
Szkółkarz - Zakłady produkcyjne roślin ozdobnych
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury Projektant terenów zieleni
Wykonawca obiektów architektury krajobrazu
- Firmy projektowe i usługowe z zakresu architektury krajobrazu
311204 Technik budownictwa B.18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Murarz
Tynkarz
Po uzyskaniu uprawnień
 -kierownik budowy
 -inspektor nadzoru     inwestorskiego
 -asystent projektanta
 -inspektor nadzoru budowlanego
 -inspektor ds. budownictwa w administracji rządowej,  samorządowej

Zakład budowlany

Zakład remontowy
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Majster budowlany
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej Kosztorysant
422402 Technik hotelarstwa T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji Kierownik recepcji
Recepcjonista
Kierownik obiektu
Specjalista do spraw obsługi klienta
Menedżer
Concierge
Stewardessa
Hotele, Motele, Pensjonaty, Schroniska, Domy wczasowe
Ośrodki wypoczynkowe
Ośrodki rehabilitacyjne
Ośrodki sportowo-rekreacyjne
Sanatoria
Promy turystyczne
Restauracje
Zakłady gastronomiczne sieci otwartej i zamkniętej
Biura Turystyczne
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Kelner
Barman Barista
Przedstawiciel turystyczny
Bell boy-portier
Specjalista ds. sprzedaży konferencji
Prac. służby pięter
Sommelier
Kierownik sali
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kucharz  
Szef kuchni
Zakłady gastronomiczne sieci otwartej i zamkniętej
Zakłady gastronomiczne sieci otwartej
T.15 organizacja żywienia i usług gastronomicznych Kelner
Barman
Barista
Kierownik Sali Menadżer
311104 Technik geodeta B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników Asystent geodety (praca w terenie jak
i w biurze)
Urzędnik,
Przedstawiciel ds. sprzedaży sprzętu geodezyjnego
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- Ośrodki geodezji i kartografii,
- Starostwa powiatowe,
- Urzędy gminy,
- Wydawnictwa kartograficzne,
- Inne urzędy administracji publicznej,
- Firmy handlowe
B.35 Obsługa geodezyjna Inwestycji budowlanych Asystent geodety (praca w terenie jak
i w biurze)
-Jednostki wykonujące prace dla: budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg oraz dla rolnictwa i leśnictwa, prowadzenia monitoringu środowiska,
opracowywania projektów technicznych i planów realizacyjnych obiektów budowlanych
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych
z katastrem gospodarką nieruchomościami.
Asystent geodety (praca w terenie jak i w biurze)
Urzędnik
Asystent rzeczoznawcy

Po 6 latach pracy i zdaniu egzaminu możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji w geodezji
Jednostka wykonawstwa geodezyjnego -ośrodki geodezji i kartografii -Starostwa powiatowe -urzędy gminy -Inne urzędy administracji publicznej -Biura rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości -Biura planistyczne
333107 Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Koordynator zaopatrzenia i zbytu Specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu
Specjalista do spraw planowania zakupów
Specjalista do spraw obsługi klientów i zarządzania centrami dystrybucyjnymi
Specjalista do spraw gospodarki materiałowej,
Planista wysyłek i dostaw, 
Przedsiębiorstwa logistyczne, przemysłowe, handlowe, spedycyjne.
Przedsiębiorstwa produkcyjne.
Jednostka wojskowa.
Policja.
Placówki opieki medycznej.
Centra dystrybucyjne,
Centra logistyczne.
Starostwo powiatowe.
Urzędy gminy.
Inne urzędy administracji publicznej.
Urzędy celne.
 
A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Administrator taboru,
Organizator transportu,
Spedytor,
Projektant systemów transportu i komunikacji,
Specjalista do spraw zabezpieczania ruchu,
Specjalista do spraw celnych i transportu międzynarodowego,
Specjalista do spraw logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, 
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych
specjalista do spraw handlu elektronicznego,
Urzędnik,
Specjalista do spraw systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne 
 
Kierunki kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej
512001 Kucharz T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kucharz  
Szef kuchni
Zakłady gastronomiczne sieci otwartej
i zamkniętej
 
 
 
 
 
 
3 lata
711202 Murarz- tynkarz B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Murarz -Tynkarz - Zakład budowlany
- Zakład remontowy
711402 Betoniarz-zbrojarz  B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Betoniarz - Zbrojarz
Kamieniarz
Monter konstrukcji i elementów żelbetowych
Rzemieślnicze Betoniarskie Zakłady Usługowe
-Rzemieślnicze Zakłady produkcji betonu i wyrobów budowlanych
-Złady produkcji elementów budowlanych
-Firmy handlowe
712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Monter systemów rurociągowych
Monter wodociągów
Moner gazownictwa
Monter kanalizacji
-Zakład remontowe
- Rzemieślnicze  Zakłady Usługowe
-Firmy gazownicze
-Firmy ciepłownicze
-Złady wodociągowe
-Firmy handlowe
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Hydraulik
Glazurnik
722204 Ślusarz M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Operator obrabiarek skrawających
Kowal
Blacharz samochodowy
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Rzemieślnicze Zakłady Usługowe-Rzemieślnicze Zakłady Mechaniczne-Zakłady produkcji maszyn i urządzeń mechanicznych-Zakłady naprawcze-Zakłady produkcji narzędzi
723103 Mechanik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i  zespołów pojazdów samochodowych Mechanik samochodowy
Mechanik-operator pojazdów samochodowych
- Zakłady montażowe pojazdów mechanicznych
-Warsztaty samochodowe
-Stacje kontroli pojazdów
-Zakłady remontowe pojazdów mechanicznych
752205 Stolarz A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich Tapicer
Cieśla
Stolarz ogólny
- Fabryki mebli
- Fabryki stolarki budowlanej
-Tartaki
- Modelarnie- Stolarskie
- Zakłady rzemieślnicze
- Zakłady produkcji materiałów podłogowych
- Firmy handlowe
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie B.5. Montaż systemów suchej zabudowy Monter suchej zabudowy
Monter izolacji budowlanych
- Zakład budowlany
- Zakład remontowy
- Firmy handlowe
B.6. Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich Malarz -Tapeciarz
Renowator elementów architektury
B.7. wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych Glazurnik
 

więcej informacji - w opisie poszczególnych kierunków kształcenia

 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogo