4TAH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_j.obcy-2/3 JB B111
j.kontynuac.-3/3 JS A017
j.polski AJ A106 j.kontynuac.-1/3 #4nk B112
j.kontynuac.-2/3 JB B111
j.początk.-1/3 #4ap A201
j.kontynuac.-3/3 JS A017
2 8:50- 9:35 u_hist.i sp. MK A101 j.początk.-1/3 #4ap A202
r_j.obcy-2/3 JB B111
j.kontynuac.-3/3 JS A017
j.polski AJ A106 j.kontynuac.-1/3 #4nk B112
j.kontynuac.-2/3 JB B111
u_hist.i sp. MK A101
3 9:45-10:30 matematyka AW A104 r_j.obcy-1/3 #4nr B112
r_j.obcy-2/3 JB B111
j.początk.-3/3 MM B204
matematyka AW A104 j.kontynuac.-1/3 #4nk B112
j.kontynuac.-2/3 JB B111
j.początk.-1/3 #4ap A201
j.początk.-2/3 DW A016
r_j.obcy-3/3 JB A 6
4 10:35-11:20 j.polski AJ A106 religia OM B 8 WF-1/3 SM Asg2
WF-2/3 #w4c Asg1
WF-3/3 RW Bsg1
matematyka AW A104 religia OM A101
5 11:35-12:20 j.polski AJ A106 WF-1/3 SM Asg2
WF-2/3 #w4c Asg1
WF-3/3 RW Bsg1
matematyka AW A104 r_biologia-1/4 AK A 5
r_geografia-2/4 Wg A102
religia OM A101
6 12:25-13:10 j.kontynuac.-1/3 #4nk B112
j.początk.-2/3 DW A016
r_j.obcy-3/3 JB B111
WF-1/3 SM Bsg3
WF-2/3 #w4c Bsg2
WF-3/3 RW Asg2
r_j.obcy-1/3 #4nr B112
j.kontynuac.-2/3 JB B111
j.kontynuac.-3/3 JS A017
r_biologia-1/4 AK A 5
r_geografia-2/4 Wg A102
g.wych. AJ A106
7 13:15-14:00 j.kontynuac.-1/3 #4nk B112
j.początk.-2/3 DW A016
r_j.obcy-3/3 JB B111
  r_j.obcy-1/3 #4nr B112
j.kontynuac.-2/3 JB B111
j.kontynuac.-3/3 JS A017
r_biologia-1/4 AK A 5
r_geografia-2/4 Wg A102
r_biologia-1/4 AK A 5
r_geografia-2/4 Wg A102
8 14:05-14:50 j.początk.-3/3 MM B204     j.początk.-3/3 MM B204 r_biologia-1/4 AK A 5
r_geografia-2/4 Wg A102
Obowiązuje od: 29.01.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum