4TAH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_j.obcy-2/3 JB B111 AJ j.kontynuac.-1/3 #4nk A016
r_j.obcy-3/3 JB B111
AW
2 8:50- 9:35 u_hist.i sp. MK A101 j.kontynuac.-1/3 #4nk A016
r_j.obcy-2/3 JB B111
j.polski AJ A106 j.kontynuac.-1/3 #4nk A016
r_j.obcy-3/3 JB B111
u_hist.i sp. MK A101
3 9:45-10:30 matematyka AW A104 r_j.obcy-1/3 #4nr B112
r_j.obcy-2/3 JB B111
j.początk.-3/3 MM B204
r_biologia-1/4 AK A 5
PDG/hotel-2/4 AM B211
prac.pr.komp-1/4 MH A204
służba pięte-2/4 BA B11
j.początk.-1/3 #4ap A108
j.początk.-2/3 DW A016
r_j.obcy-3/3 JB B111
4 10:40-11:25 j.polski AJ A106 matematyka AW A104 WF-1/3 SM Asg2
WF-2/3 #w4c Asg1
WF-3/3 RW Bsg1
prac.pr.komp-1/4 MH A204
służba pięte-2/4 BA B11
prac.proj/u-1/4 MW A105
prac.hotel-2/4 AM B211
5 11:40-12:25 urządz.piel.-1/4 MW A105
PDG/hotel-2/4 AM B211
WF-1/3 SM Asg2
WF-2/3 #w4c Asg1
WF-3/3 RW Bsg1
PDG-1/4 MW A105
prac.hotel-2/4 AM B211
r_biologia-1/4 AK A 5
r_geografia-2/4 Wg A102
prac.proj/u-1/4 MW A105
prac.hotel-2/4 AM B211
6 12:35-13:20 p.projekt.-1/4 MW A105
u.dod.hotel.-2/4 BA B11
WF-1/3 SM Bsg3
WF-2/3 #w4c Bsg2
WF-3/3 RW Asg2
r_j.obcy-1/3 #4nr B112
j.kontynuac.-2/3 JB B111
j.kontynuac.-3/3 JS A017
r_biologia-1/4 AK A 5
r_geografia-2/4 Wg A102
prac.proj/u-1/4 MW A105
prac.hotel-2/4 AM B211
7 13:30-14:15 p.projekt.-1/4 MW A105
u.dod.hotel.-2/4 BA B11
g.wych. AJ A106 r_j.obcy-1/3 #4nr B112
j.kontynuac.-2/3 JB B111
j.kontynuac.-3/3 JS A017
urządz.piel.-1/4 MW A105 prac.proj/u-1/4 MW A105
r_geografia-2/4 Wg A102
8 14:20-15:05 PDG-1/4 MW A105
u.dod.hotel.-2/4 BA B11
religia OM B111 j.kontynuac.-2/3 JB B111
j.kontynuac.-3/3 JS A017
   
9 15:15-16:00 u.dod.hotel.-2/4 BA B11        
Obowiązuje od: 23.10.2017 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum