3ZKŚ 3ZKuch/Ślusarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia BD A102 j.niemiecki-2/2 MM B204 wyposaż/bhp-1/2 EZ B210
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
2 8:50- 9:35 j.polski EO A203 tech.napraw-2/2 CK B 8 j.angielski-1/2 KJ A017
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
3 9:45-10:30 WF-1/2 SM Bsg2
WF-2/2 Km Asg1
WF-1/2 SM Asg1
WF-2/2 Km Bsg1
PDG/gastr.-1/2 Se A205
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
4 10:40-11:25 religia BD A 5 WF-1/2 SM Asg2
WF-2/2 Km Asg1
żywienie-1/2 Sp B210
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
5 11:40-12:25 g.wych. EO A106 j.polski EO A 5 tech.gastr.-1/2 SA B210 zaj.prakt.-2/2 C1 @ zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
zaj.prakt.-2/2 C1 @
6 12:35-13:20 wyposaż/bhp-1/2 EZ Bświ1
p.kon.m i m.-2/2 CK B 8
WOS NA B110 tech.gastr.-1/2 SA B210   zaj.prakt-1/2 EZ Bżyw1
7 13:30-14:15 tech.gastr.-1/2 SA Bświ1
t.wytwarzani-2/2 CK B 8
matematyka Ko A103      
8 14:20-15:05 tech.gastr.-1/2 SA Bświ1
t.wytwarzani-2/2 CK B 8
tech.gastr.-1/2 SA B210
tech.z mat.-2/2 CK B 8
     
9 15:15-16:00 matematyka Ko A103 PDG/gastr.-1/2 Se A205
tech.napraw-2/2 CK B 8
     
Obowiązuje od: 23.10.2017 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum