3THA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   urządz.piel.-1/2 MW A105
żyw.w hotel.-2/2 SA B210
u_hist.i sp. MK A101 urządz.piel.-1/2 MW A105
prac.obsł.ko-2/2 EZ Bświ1
u_hist.i sp. MK A101
2 8:50- 9:35 r_j.obcy GK A108 prac.pr.komp-1/2 MH A204
prac.obsł/in-2/2 MS A 6
j.początk. DW A016 urządz.piel.-1/2 MW A105
prac.obsł.ko-2/2 EZ Bświ1
j.polski AJ A106
3 9:45-10:30 j.kontynuac. GK A108 prac.pr.komp-1/2 MH A204
PDG/hotel-2/2 AM B211
ochr.upr.r.-1/2 MH A 6
PDG/hotel-2/2 AM B211
j.polski AJ A106 prac.upraw.r-1/2 MH A 7
r_geografia-2/2 Wg A102
4 10:35-11:20 matematyka PM B11 rośliny-1/2 MH A204
prac.hotel-2/2 AM B211
prac.upraw.r-1/2 MH A 6
marketing u.-2/2 Se A205
j.polski AJ A106 j.kontynuac. GK A108
5 11:35-12:20 WF-1/2 #w3c Bsg1
WF-2/2 Km Asg2
prac.proj/u-1/2 MW A105
prac.hotel-2/2 AM Bżyw2
WF-1/2 #w3c Bsg1
WF-2/2 Km Asg2
p.projekt.-1/2 MW A105
żyw.w hotel.-2/2 SA B211
matematyka PM A104
6 12:25-13:10 r_biologia-1/2 AK A 5
u.dod.hotel.-2/2 BA B11
prac.proj/u-1/2 MW A105
prac.hotel-2/2 AM Bżyw2
WF-1/2 #w3c Bsg1
WF-2/2 Km Asg2
p.projekt.-1/2 MW A105
r_geografia-2/2 Wg A102
g.wych. PM A104
7 13:15-14:00 r_biologia-1/2 AK A 5
prac.obsł/in-2/2 MS A 6
prac.proj/u-1/2 MW A105
prac.hotel-2/2 AM Bżyw2
religia BD A 7 j.zawodowy-1/2 KJ A109
j.zawodowy-2/2 GK A108
 
8 14:05-14:50 rośliny-1/2 MH A105
prac.obsł/in-2/2 MS A 6
prac.proj/u-1/2 MW A105
prac.hotel-2/2 AM Bżyw2
religia BD A 7    
Obowiązuje od: 30.04.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum