3TL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 g.wych. Ko A 7 j.początk.-4/6 #ap3 A108 j.początk.-2/6 GJ B112
j.początk.-6/6 DW A016
r_geografia-1/2 Wg A102 prac. transp-1/2 VP @
j.o.logist-2/2 MM B204
2 8:50- 9:35 religia BD A104 matematyka Ko A207 j.kontynuac.-1/6 #n3k B112
j.kontynuac.-3/6 EJ A109
j.kontynuac.-5/6 JB B111
religia BD B108 prac. transp-1/2 VP @
prac.przepł.-2/2 KR B208
3 9:45-10:30 matematyka Ko A 7 log.gosp/adm IM A201 j.kontynuac.-1/6 #n3k B112
j.kontynuac.-3/6 EJ A109
j.kontynuac.-5/6 JB B111
j.polski DC B209 prac. transp-1/2 VP @
prac.przepł.-2/2 KR B208
4 10:35-11:20 r_j.obcy-3/6 EJ A109
r_j.obcy-4/6 #nr3 B204
r_j.obcy-5/6 JB B111
j.o.logist-1/2 KJ A017
prac. transp-2/2 Fa B208
u_hist.i sp. MK A101 j.polski DC B209 prac. transp-1/2 VP @
r_geografia-2/2 Wg A102
5 11:35-12:20 log.gosp/adm IM A201 u_hist.i sp. MK A101 j.polski DC B209 proc.transp PA B109 prac. transp-1/2 VP @
r_geografia-2/2 Wg A102
6 12:25-13:10 WF-1/2 RS Bsg2
WF-2/2 Km Bsg3
WF-1/2 RS Bsg1
WF-2/2 Km Asg1
prac.przepł.-1/2 KR A 6
prac.o.j.zew-2/2 Fa B208
proc.transp PA B109 prac.o.j.zew-1/2 VP @
prac. transp-2/2 Fa B208
7 13:15-14:00 log.gosp/adm IM A201 WF-1/2 RS Bsg1
WF-2/2 Km Asg1
prac.przepł.-1/2 KR A 6
prac.o.j.zew-2/2 Fa B208
prac. transp-2/2 Fa B208 prac.o.j.zew-1/2 VP @
prac. transp-2/2 Fa B208
8 14:05-14:50 j.o.logist-1/2 KJ A108
j.o.logist-2/2 MM B204
proc.transp PA B109 r_geografia-1/2 Wg A102   prac. transp-2/2 Fa B208
Obowiązuje od: 30.04.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum