3TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski IA A203 WF-1/2 RS Bsg1   religia OM B209
2 8:50- 9:35 WF-2/2 #d3w Asg1 j.polski IA A203 r_fizyka JD A 7 bud.og. A201 religia OM B11
3 9:45-10:30 dok.przet. IM A201 r_matematyka Ko A202 prac.koszt/d-1/2 DP A204
prac.konstr-2/2 A201
u_hist.i sp. MK A101 WF-1/2 RS Bsg1
WF-2/2 #d3w Asg1
4 10:35-11:20 j.kontynuac.-1/2 GJ B112
j.początk.-2/2 DW A016
r_fizyka JD A 7 prac.koszt/d-1/2 DP A204
prac.konstr-2/2 A201
u_hist.i sp. MK A101 WF-1/2 RS Bsg1
WF-2/2 #d3w Asg1
5 11:35-12:20 j.kontynuac.-1/2 GJ B112
j.kontynuac.-2/2 EJ A109
prac.org.r-b-1/2 IM A201
prac.dok.t.-2/2 KS A204
org.rob.bud. IM A202 prac.konstr-1/2 A201
prac.koszt/d-2/2 DP A204
j.początk.-1/2 KJ A017
j.kontynuac.-2/2 EJ A109
6 12:25-13:10 kosztor. DP A204 prac.org.r-b-1/2 IM A201
prac.dok.t.-2/2 KS A204
prac.dok.t.-1/2 KS A204
prac.org.r-b-2/2 IM A202
prac.konstr-1/2 A201
prac.koszt/d-2/2 DP A204
kosztor. DP A202
7 13:15-14:00 matematyka Ko B109 prac.org.r-b-1/2 IM A201
prac.dok.t.-2/2 KS A204
prac.dok.t.-1/2 KS A204
prac.org.r-b-2/2 IM A202
matematyka Ko A104 org.rob.bud. IM A201
8 14:05-14:50 g.wych. Ko B109 instal.bud DP A202 prac.dok.t.-1/2 KS A204
prac.org.r-b-2/2 IM A202
j.polski IA A203  
Obowiązuje od: 29.01.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum